Документи 2024 година

 ♦ Отчет бюджет - 1-во тримесечие

 

 Архив 2023 година

 ♦ Отчет бюджет - 1-во тримесечие

  Отчет бюджет - 2-ро тримесечие

 ♦ Отчет бюджет - 3-то тримесечие

 ♦ Отчет бюджет - 4-то тримесечие  1 2 3 4

 

Архив 2022 година

 ♦ Отчет бюджет - 4-то тримесечие

 ♦ Програма за обучение на педагогически специалисти 

 ♦ Начален план - държавни дейности 2022

 ♦ Тримесечен отчет - стойностни показатели

 

Архив 2021 година

♦ Отчети за четвърто тримесичие на 2021 година - държавна и местна дейност

♦ Отчет Бюджет Второ тримесичие 2021 година

Бюджет за 2021г. отчетен с протокол №2 от 06.04.2021г. на Общото събрание на ДГ

 

Архив 2020 година

Годишен отчет за 2020г. с протокол №2 от 06.04.2021г. на Общото събрание на ДГ

Отчет на бюджет за девет-месечие за 2020г. отчетен с протокол №1 от 10.11.2020г. на Общото събрание на ДГ

Отчет Бюджет държавни дейности - I-во тримесечие 2020

Отчет бюджет местни дейности - I-во тримесечие 2020

Програмна система

Стратегия за развитие 2018-2019

Бюджет 2019

Отчет бюджет 2019